มาสด้า 2 รถยนต์เล็กดีไซน์หรูและที่สุดของความประหยัดน้ำมัน

มาสด้า 2 หรือเรียกอีกชื่อว่า มาสด้า ดีมีโอ แต่คนไทยเรียกติดปากว่า มาสด้า 2 ซึ่งเป็นชื่อรุ่น

รถจริงจากค่ายรถยนต์มาสด้า รถยนต์รุ่นดังกล่าวนี้เป็นรถยนต์ขนาดเล็กเป็นที่รู้จักอย่างกว้าง

ขวางมากในไทยและเป็นอีกหนึ่งรถยนต์ยอดนิยมของคนไทยเช่นกัน เริ่มแรกมาสด้า 2 ถูก

เรียกว่า มาสด้า ดีมีโอ เริ่มผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะ

แบบรถมินิแวนซึ่งการผลิตช่วงแรกนั้นตัวถังรถมีขนาดเล็ก ต่อมามาสด้าได้พัฒนาตัวรถและ

ดีไซน์ให้มีขนาดที่เหมาะสมมากขึ้นโดยแบ่งเป็นวิวัฒนาการของรถ 4 รุ่น รุ่นแรกใช้รหัสตัวถัง

ว่า DW ออกจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อว่า มาสด้า 121 และมีจำหน่ายบางส่วนใน

มาสด้า 2

มาสด้า 2

ประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 มาสด้า ดีมีโอรุ่นที่ 2 ออกจำหน่ายโดยมีชื่อทางการว่า

มาสด้า 2 ถือว่าเป็นมาสด้า 2 รุ่นแรกๆที่เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ แต่

คนไทยยังไม่รู้จักรุ่นนี้มากนักเนื่องจากรถยนต์ที่เป็นที่นิยมของค่ายโตโยต้า และ ฮอนด้า นั้น

ยังเป็นที่นิยมและอะไหล่หาง่ายกว่า ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 มาสด้า 2 ได้พัฒนามาอีกขั้นโดย

เน้นที่ดีไซน์และตัวถังรถให้มีความกว้างขึ้นโดยรุ่นนี้มีการผลิตออกจำหน่าย 2 แบบคือ ตัวถัง

4 ประตูแบบซีดาน และ ตัวถัง 5ประตูแบบแฮชแบค โดยออกจำหน่ายในประเทศไทย ปี พ.ศ.

2552 ซึ่งก็ทำให้เป็นที่นิยมของคนไทยอย่างมากหลังเปิดตัวเพียง 1 เดือน สามารถมียอด

จำหน่ายถึง 15,000 คัน ทำให้มาสด้ามีฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดิม

นอกจากนี้มาสด้า 2 ยังเป็นรถยนต์ Eco Car ที่ประหยัดน้ำมันมากถึง23.3 กิโลเมตรต่อลิตร

และเป็นรถยนต์ขนาดเล็กรุ่นแรกที่มีเครื่องยนต์ดีเซลด้วย