ยางรถยนต์อ่อน ปัญหาพื้นฐานรถยนต์ที่สามารถตรวจเช็คเองได้

ยางรถยนต์อ่อน เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ผู้ใช้รถยนต์ควรคำนึงและไม่ควรมองข้าม ยางรถยนต์

อ่อน หรือ ลมยางอ่อนนั้น อาจทำให้เกิดรถยนต์เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานและอาจทำให้รถ

เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร ทั้งนี้มีผู้ใช้รถจำนวนไม่น้อยที่ละเลยการตรวจสอบแรงดันลม

ยางของรถตัวเอง บางคนปล่อยให้ลมยางอ่อนและขับขี่ตามปกติ แต่ว่าปัญหาลมยางอ่อนที่

ตามมานั้นจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่ได้โดยเฉพาะการขับรถด้วยความเร็วสูง ลมยางที่

อ่อนเกินไปทำให้ยางยุบตัวง่ายซึ่งทำให้แก้มยางบิดตัวซึ่งสาเหตุนี้ก่อให้เกิดยางระเบิดได้

หากขับขี่ด้วยความเร็วสูงก็จะเกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ นอกจากนี้ปัญหาหลักๆ

ยางรถยนต์อ่อน

ยางรถยนต์อ่อน

ของยางอ่อนนั้นก็จะก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น เนื่องจากลมยางอ่อนทำให้เกิดแรง

เสียดทานมากกว่าปกติ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานมากขึ้นจนทำให้กินน้ำมันเร็วกว่าปกติ หากว่า

น้ำมันหมดเร็วแม้จะเพิ่งเติมไปไม่กี่ชั่วโมงลองตรวจสอบลมยางรถดูว่าอ่อนหรือไม่ ปัญหาอีก

อย่างหนึ่งจากยางรถยนต์อ่อนนั้นคือ เมื่อลมยางอ่อนจะทำให้ดอกยางด้านข้างหมดเร็วกว่า

ปกติ ซึ่งเกิดจากแก้มยางบานออกและให้ยางบางส่วนสึกหรอ และหากลมยางมากเกินไปก็จะ

ทำให้ดอกยางส่วนกลางเสื่อมสภาพเช่นกัน ทั้งนี้การเช็คลมยางสามารถทำได้ง่ายซึ่งในปั้

มน้ำมันจะมีจุดเติมและเช็คลมยาง ซึ่งหากว่าต้องเดินทางไกลและบรรทุกคนหรือสิ่งของ

ต่างๆนั้นควรเช็คลมยางให้เหมาะสมทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยให้ยางรถยนต์ไม่

เสื่อมสภาพก่อนกำหนดด้วย