อาการรถเสีย ปัญหาหลักๆที่ผู้ขับขี่ต้องพบเจอและควรสังเกต

อาการรถเสีย เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของผู้ใช้รถยนต์ที่ต้องพบเจอหากใช้งานผิดวิธีหรือไม่ค่อย

ตรวจเช็คระยะรถยนต์ทั้งนี้รถที่มีอายุมายาวนานนั้นก็มีอาการเสียบ้างแต่สำหรับรถใหม่หรือรถ

ที่มีอายุการใช้งานไม่ยาวนานและมีอาการบางอย่างที่บอกว่ารถกำลังมีปัญหานั้น หากว่าเกิด

อาการดังนี้ผู้ขับควรนำรถเข้าตรวจเช็คทันทีเพราะนั่นอาจหมายถึง อาการรถเสีย ของผู้ใช้รถ

ไฟสัญลักษณ์บนแผงหน้าปัด เป็นสัญญาณเตือนที่บ่อยมากแก่ผู้ใช้รถซึ่งอาการนี้ส่วนใหญ่

เป็นปัญหาไม่ใหญ่โตนักเช่น ไฟเตือนเบรกมือ ยังมีการใช้เบรกมืออยู่, ไฟแสดงประตูรถยังปิด

ไม่สนิท หรือ ไฟเตือนให้คาดเข็มขัด แต่หากว่าไฟเตือนเช่น ไฟเตือนรูปแบตเตอร์รี่ แน่นอน

ว่าแบตเตอรี่รถมีปัญหาอย่าง แบตเสื่อมสภาพตามเวลาซึ่งต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่รถก็

สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

อาการรถเสีย

อาการรถเสีย

หากว่ามีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่า อาการรถเสีย และเราต้องเอารถเข้าอู่เช็คทันทีได้แก่

กลิ่นเหม็นไหม้ ถือว่า เป็นสิ่งที่อันตรายมากสาเหตุอาจมาจากผ้าเบรกไหม้ทำให้รถเบรกไม่

อยู่ หรือ สายพานไหม้, ลูกสูบไหม้ หรือสาเหตุอื่นๆหากได้กลิ่นเหม็นล่ะก็ควรจอดรถข้างทาง

ทันทีและเรียกรถลากด่วน รถมีเสียงดังปกติหรือเกิดเสียงดังอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนปัญหา

นี้อาจเกิดจากสายพานเครื่องยนต์ หรือ เบรกแล้วมีเสียงดังอาจเกิดจากผ้าเบรกใกล้หมดอายุ

มีน้ำมันหยดลงพื้น ส่วนนี้หากเป็นน้ำธรรมดาให้วางใจได้เลยว่า น้ำมาจากระบบแอร์ซึ่งเป็น

ปกติแต่ถ้าเป็นน้ำมันล่ะ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเกียร์ หรือ น้ำมันเบรก หากพบว่ารั่วลงมาที่พื้นควร

เข้าอู่ซ่อมโดยด่วน