เกียร์ออโต้ ใช้ยังไงให้อยู่ทนและปลอดภัยต่อการใช้รถยนต์

ปัจจุบันผู้คนหันมาใช้รถยนต์ เกียร์ออโต้ กันมากขึ้นเพราะความสะดวกสบายไม่ต้องเปลี่ยน

เกียร์ให้ยุ่งยากเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์ในรูปแบบออโตเมติก หรือ เรียกสั้นๆว่า เกียร์ออโต้ ซึ่ง

รถยนต์เกียร์ออโต้เป็นรถที่ช่วยทุ่นแรงของผู้ขับมากโดยเฉพาะในเมืองที่มีรถติดมากๆ ทั้งนี้

รถเกียร์ออโต้ นั้นผู้ขับต้องมีความระมัดระวังทั้งในเรื่องความปลอดภัยและการใช้งานเกียร์

ด้วย โดยเกียร์ออโต้หากเกิดพังขึ้นมานั้นต้องเปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกซึ่งไม่เหมือนกับเกียร์ธรรมดา

เกียร์ออโต้

เกียร์ออโต้

ไม่ควรเชนเกียร์บ่อย สำหรับผู้ที่ชอบการขับเกียร์ออโต้แบบแมนนวลโดยเฉพาะการเชนเกียร์

ต่ำในรอบสูงเพื่อลดความเร็วบนทางลาดชันและบนเขาสูงการทำแบบนี้บ่อยครั้งเหมือน

เป็นการทำให้เกียร์นั้นพังเร็วก่อนอายุการใช้งานรวมถึงยังก่อเกิดความเสียหายต่อกลไก

ภายในเครื่องยนต์ด้วย ไม่ควรเหยียบเกียร์ D ค้างไว้ขณะที่รถติดนานๆ แน่นอนว่าในช่วงเวลา

เร่งด่วนหรือในย่านที่รถติดหนักมหาศาลล่ะก็ การเหยียบเกียร์ D ค้างไว้นั้นนอกจากทำให้

เมื่อยเท้าแล้วยังส่งต่อให้เกียร์สึกหร่อเร็วด้วย ทั้งนี้หากรถติดนานควรถอนไปเกียร์  N ซึ่งเป็น

เกียร์ว่างแล้วใช้เบรกมือช่วยจะดีกว่าและยืดอายุการใช้งานของเกียร์เพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงการ

จอดรถริมขอบทางไม่ควรใส่ที่เกียร์ P เด็ดขาดเพราะหากเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายจะทำให้

เกียร์พังเสียหายทั้งหมดทันที นอกจากนี้อย่าทำตัวเป็นวัยรุ่นใจร้อนโดยการเปลี่ยนเกียร์ขณะ

รถไม่จอดสนิท หากต้องการถอยรถนั้นควรจอดรถให้สนิทแล้วเปลี่ยนเกียร์จะช่วยให้เกียร์ไม่

พังเร็วก่อนเวลาอันควรด้วย รวมถึงเมื่อจอดรถแล้วควรเช็ดทุกครั้งว่ารถเราอยู่ที่เกียร์ N หรือ P

หรือไม่ เพื่อความปลอดภัยควรเมื่อจอดรถแล้วควรเหยียบเบรกก่อนจากนั้นเข้าเกียร์ P เพื่อ

จอดสนิท หรือดึงเบรกมือไว้เพื่อความปลอดภัย